گروه توسعه نرم‌افزاری جغدز

خدمات انجام شده

طراحی بروشور

زمان انجام پروژه

پاییز ۱۳۹۸

چالش مشتری

گروه توسعه نرم‌افزاری جغدز که فعالیت‌های بسیاری در ایران دارد، قصد ورود به بازار کشور عمان را داشت. بدین منظور فعالیت‌های خود را با مشاوره کوانتا دنبال کرد.

بینش کوانتا

برای طراحی بروشور این مجموعه و ارائه مشاوره به آن‌ها، مطالعات فرهنگی و اقتصادی از کشور عمان انجام شد که نتیجه آن از استراتژی ارائه خدمات تا انتخاب دقیق رنگ پیشنهادی برای بروشور گسترش پیدا کرد.