آموزش زبان مطهری

خدمات انجام شده

طراحی سایت و تولید محتوا

زمان انجام پروژه

فروردین ۱۴۰۰

چالش مشتری

امیرحسین مطهری یکی از استاید مطرح زبان انگلیسی هستند که برای ساماندهی فعالیت‌های خود در بستر وب به یک وبسایت نیاز داشتند

بینش کوانتا

امیرحسین مطهری سبک خاصی برای تدریس خود داشتند که بدون کمترین تاکید بر گرامر آموزش خود را با زبان آموزان دنبال می‌کردند. تولید محتوا مناسب این سبک آموزش، طراحی استراتژی و معماری محتوا و طراحی سایت توسط آژمان انجام شد.

نتایج دریافت شده

جناب مطهری پس از طراحی سایت توانستند تعامل خود با زبان آموزان را از طریق وبسایت برقرار کنند و این سایت زیر ساخت مناسبی برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی شد که بعدا انجام دادند.